Usługi dla firm

OUTPLACEMENT

 

Jeżeli Państwa firma planuje redukcję zatrudnienia wśród pewnych grup zawodowych, jeżeli chcieliby Państwo złagodzić skutki restrukturyzacji zatrudnienia a przy tym zachować opinię odpowiedzialnego, wspierającego pracodawcy to zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą Outplacementu.

 

Z czego może się składać program Outplacement?

I. Warsztaty dla pracowników

Warsztaty grupowe przygotowane i przeprowadzone z uwzględnieniem specyfiki konkretnej branży i grupy zawodowej.

Proponowany zakres tematyczny jednodniowych warsztatów:

 • Co to znaczy „szukać pracy aktywnie”
 • Jak powinno wyglądać i co przekazywać profesjonalne i skuteczne CV 
 • List motywacyjny – co i jak w nim pisać?
 • Rola serwisów społecznościowych i networkingu
 • Kontakt z headhunterami i bezpośredni kontakt z firmami
 • Dobre wrażenie podczas rozmowy rekrutacyjnej

Stosowane metody edukacyjne:
- wykład
- dyskusja grupowa
- ćwiczenia praktyczne indywidualne
- ćwiczenia grupowe
- ćwiczenia aktywizujące
- scenki i odgrywanie ról
- case study

II. Indywidualne sesje coachingowe

Ilość sesji oraz czas ich trwania ustalimy w zależności od Państwa potrzeb.

 • Proponowane elementy sesji indywidualnej:
 • Weryfikacja CV i listu motywacyjnego uczestnika pod kątem atrakcyjności i skuteczności w procesie poszukiwania pracy.
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej pod kątem indywidualnych potrzeb i predyspozycji pracownika.
 • Weryfikacja dotychczasowych działań i zachowań uczestnika w odniesieniu do procesu poszukiwania pracy i informacja zwrotna.
 • Stworzenie Indywidualnego Planu Rozwoju zawierającego m.in.:

- cele zawodowe,
- strategie działań zmierzających do realizacji celów z podziałem na kategorie,
- perspektywę czasową realizacji celów,
- atuty osobiste i sytuacyjne,
- trudności i bariery,
- system wsparcia.

III. Korekta CV i/lub listu motywacyjnego

Wielu kandydatów poszukujących pracy czuje się znacznie pewniej i bezpieczniej wtedy, gdy ich dokumenty aplikacyjne są przygotowane przez profesjonalistę. Na bazie aktualnych dokumentów Państwa pracowników przygotujemy dla nich nowe, skorygowane pod kątem konkretnego profilu zawodowego, przyciągające uwagę i profesjonalne dokumenty, dzięki którym Państwa pracownicy będą bardziej skuteczni na rynku pracy.

IV. Wsparcie na odległość

Coach kariery będzie dostępny przez telefon lub e-mail dla pracowników objętych programem Outplacement przez ustalony z Państwem okres czasu, w godzinach 8.00-18.00 w dniach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem przypadających w tym czasie dni świątecznych). W tym czasie pracownicy mogą konsultować z coachem swoje działania, zadawać pytania, prosić o poradę związaną z procesem poszukiwania pracy, itp.

 

Zapraszam do kontaktu:

Beata Rzepka

tel. 606 69 73 69

e-mail: beata@coachingkariery.pl